fa

031-91090243 - 09130843882

fa

031-91090243 - 09130843882

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر،بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران

بازدید وزیر محترم نیرو از غرفه مهرصنعت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر،بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران
به منظور بازدید از پروژه موتور  BLDCکم مصرف کولر های آبی ، جناب آقای علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیروی کشور به اتفاق جمعی از همراهان از غرفه مهر صنعت دیدن کرده که با نظر مثبت و استقبال گرم ایشان همراه گردید .ضمن تشکر از تشریف فرمایی ایشان باعث افتخار است که در راستای فرامین مقام معظم رهبری و در جهت رفاه مردم عزیز ایران قدمی برداشته و باعث پیشرفت کشور عزیزمان شویم .