enfa

031-91090243 - 09130843882

enfa

031-91090243 - 09130843882

مراحل اجرای پروژه

ارسال درخواست

بررسی کارشناسان

ارزیابی اولیه

عقد قرارداد

جمع آوری اطلاعات

تحویل

ارسال درخواست

مشتریان محترم با مراجعه حضوری و غیر حضوری به صورت ایمیل، فکس، تلفن و… فرم ثبت سفارش اقدام به پیش ثبت سفارش نموده، سفارش ثبت شده از سوی کارشناس مورد نظر از لحاظ فنی، هزینه ای و متریالی مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی کارشناسان

مشتریان محترم با مراجعه حضوری و غیر حضوری به صورت ایمیل، فکس، تلفن و فرم ثبت سفارش اقدام به پیش ثبت سفارش نموده، سفارش ثبت شده از سوی کارشناس مورد نظر از لحاظ فنی، هزینه ای و متریالی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله، کارشناسان به ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل پروژه پیشنهادی با هدف تعیین اینکه آیا پروژه قابل اجرا است یا نیاز به طراحی مجدد دارد می پردازد.

بررسی های مورد نظر این بخش شامل:

1- امکان سنجی عملیاتی: امکان تولید بررسی می شود.

2- امکان سنجی اقتصادی: سودآور بودن پروژه مورد بررسی قرار می دهد.

3- امکان سنجی فنی: به برآورد منابع فنی مورد نیاز پروژه می پردازد.

4- امکان سنجی زمانی: در این مرحله زمان انجام پروژه تخمین زده می شود و برای آن برنامه ریزی منابع می شود.

ارزیابی اولیه

طرح پیش رو با فاکتورهای زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

 • مواد اولیه و ورودی‌های پروژه
 • ساختار نیروی انسانی پروژه
 • مدت زمان اجرا و بهره برداری پروژه
 • هزینه‌های سرمایه‌گذاری
 • تامین مالی پروژه
 • کل هزینه‌های تولید و عملیات

عقد قرارداد

بعد از بررسی اولیه و روشن شدن مسیر پروژه، شرکت با در جریان قرار دادن مشتری از کلیه روند کار اقدام به عقد قرارداد می کند.

از آنجا که قرارداد بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می باشد و یکی از منابع تعهد به شمار می رود، هدف از آن ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. شرایط و ضوابط آن به شرح زیر می باشد:

 • مشخص بودن مبلغ قرارداد
 • مشخص بودن مدت زمان قرارداد
 • مشخص بودن نحوه انجام پروژه
 • مشخص بودن شرایط و تعهدات طرفین
 • مشخص بودن شروط باطله قرارداد و حق فسخ میزان خسارت
 • مشخص بودن هزینه های انجام قرارداد
 • فورس ماژور
 • ….

جمع آوری اطلاعات

یکی از اصلی‌ترین بخش های هرکار جمع‌آوری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه اینکار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه تحلیل و نتیجه گیری از دادها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد زیرا با ثبت دقیق تمام جوانب از بروز حادثه و مشاهدات می توان در هر مرحله با تجزیه و تحلیل مناسب، بروز مشکلات احتمالی بعدی را به حداقل رساند و نیز آرشیوی از مستندات تهیه نمود.

تحویل

بعد از اتمام پروژه طبق برنامه ریزی صورت گرفته و پس از سپری شدن زمان مشخص در قرارداد، شرکت آماده بودن سفارش موردنظر را به اطلاع مشتری رسانده وشرایط تحویل طبق آنچه در قرارداد ذکر شده می‌باشد.