en

031-91090243 - 09130843882

en

031-91090243 - 09130843882

بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

حمایت از تولید موتور BLDC در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
به منظور بازدید از پروژه موتور  BLDC ، جناب آقای مهندس صمد طهماسبی دبیر اجرائی مجمع بازرگانان مسلمانان به اتفاق آقای دکترملبوبی و آقای مهندس رستمی از غرفه شرکت مهر صنعت دیارنون در بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران بازدید بعمل آوردند ، که با نظر مثبت و استقبال از موتور ساخته شده توسط این شرکت ، مقرر شد جهت مذاکرات تجاری برای صادرات این محصول و انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با تولیدکننده های داخلی جهت استفاده واستقرار موتور BLDC ، با توجه به ویژگی منحصربفرد این محصول در کولرهای آبی و همچنین کولرهای گازی اقدامات لازم را بعمل آورند.

نمایشگاه بین المللی تهران

Leave a Reply