enfa

031-91090243 - 09130843882

enfa

031-91090243 - 09130843882

مجموعه درجه سوخت و دمای باک

این مجموعه وظیفه اندازه گیری سطح و دمای سوخت موجود در باک را به عهده دارد و کاربرد آن در خودروهای دیزلی می‌باشد. طول مجموعه درجه سوخت نسبت به اندازه باک در ابعاد مختلف ساخته و کالیبره می‌شود.

مجموعه درجه سوخت و دمای باک

شماره فنی قطعه:626381704
دمای محیط کاری:‌ 30- تا 65+
قطر شناور: 38mm