fa

031-91090243 - 09130843882

fa

031-91090243 - 09130843882

برچسب

دادستان
بازدید دادستان خمینی شهر از خط تولید شرکت مهر صنعت                 در این بازدید شرکت مهرصنعت دیار نون (الکتروموتورهای bldc کولرهای آبی) تولید اختصاصی خود را ارائه داد  
بیش تر بخوانید