fa

031-91090243 - 09130843882

fa

031-91090243 - 09130843882

حضور شرکت مهر صنعت دیار نون در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تأسیسات و برق سلیمانیه کردستان عراق 2 الی 5 مهرماه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تاسیسات و برق سلیمانیه عراق

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تأسیسات و برق در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان در پاویون شرکت های دانش بنیان با حضور شرکت مهر صنعت دیار نون در تاریخ 2 الی 5 مهر برگزار گردید. سرکنسولگری ایران در سلیمانیه، کاردار ایران در سلیمانیه، وزیر برق سلیمانیه و صاحبان و توزیع کنندگان اصلی کولرهای آب در عراق و اقلیم کردستان از مهمترین بازدید کنندگان این نمایشگاه بودند.
به دلیل اهمیت انرژی در عراق و در اقلیم کردستان عراق، محصول دانش بنیان این شرکت (الکترو موتور BLDC) مورد توجه بازدیدکنندگان دولتی و حکومتی گردید.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تأسیسات و برق سلیمانیه عراق
حضور مهندس توکلی مدیر عامل شرکت مهر صنعت دیار نون در غرفه نمایشگاه
غرفه مهر صنعت دیار نون در نمایشگاه
بازدید سرکنسولگری ایران از نمایشگاه و دیدار با مدیران شرکت مهر صنعت دیار نون
بازدید  معاون وزارت مسکن کردستان عراق از غرفه  و دیدار با مدیران شرکت مهر صنعت دیار نون
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تأسیسات و برق سلیمانیه عراق
بازدید مسئولین و توزیع کنندگان کولرهای آبی از غرفه شرکت مهر صنعت دیار نون