fa

031-91090243 - 09130843882

fa

031-91090243 - 09130843882

محمدباقر بیات

محمدباقر بیات

مدیر واحد فنی و مهندسی

بیوگرافی:

جناب آقای دکتر محمدباقر بیات تحصیل کرده رشته الکترونیک، به عنوان یکی از متخصصان و مشاوران مطرح در حوزه الکتروموتورهای BLDC در ایران می باشند که مدیریت بخش تحقیق و توسعه شرکت مهرصنعت دیارنون را به عهده دارند.