fa

031-91090243 - 09130843882

fa

031-91090243 - 09130843882

برچسب

RFID
کلید‌ها می‌توانند با فرمان‌های مختلفی مانند فشار مکانیکی، نور، لرزش، جریان الکتریکی و... تحریک شوند. رله نوعی کلید الکترونیکی است که با عبور جریان الکتریکی از داخل آن مانند یک کلید معمولی عمل کرده و در خروجی می‌تواند یک مدار دیگر را به حالت باز یا بسته تبدیل کند.
بیش تر بخوانید